Sản phẩm của chúng tôi

Nui Safoco

5,500 VNĐ

Bún gạo khô ăn liền Mama Bihun Goreng

6,200 VNĐ

Nui Lotus

9,500 VNĐ

Nui xoắn Lúa Sớm Erci

9,500 VNĐ

Nui Lotus

9,500 VNĐ

Nui chữ C Lúa Sớm Erci

9,500 VNĐ

Nui ống lớn Erci

9,500 VNĐ

Nui Lotus

10,000 VNĐ

Nui Lotus

10,000 VNĐ

Bún gạo Lotus

10,000 VNĐ

Bún Nàng Hương Bích Chi

10,500 VNĐ

Bún Bích Chi

10,500 VNĐ

Nui Sò lớn rau củ Bốn Mùa Erci

11,000 VNĐ

Nui ống lớn rau củ Bốn Mùa Erci

11,000 VNĐ

Phở Việt San

11,000 VNĐ

Nui xoắn rau củ Bốn Mùa Erci

11,000 VNĐ

Nui Vinaly

11,000 VNĐ

Nui Safoco

11,500 VNĐ

Nui Safoco

11,500 VNĐ

Nui Safoco

11,500 VNĐ

Mì Safoco

12,000 VNĐ

Nui Meizan

12,000 VNĐ

Nui Safoco

12,000 VNĐ

Nui Safoco

12,000 VNĐ

Bún Bích Chi

12,000 VNĐ

Nui Vinaly

12,500 VNĐ

Mì Vinaly cao cấp

13,000 VNĐ

Miến Bích Chi

15,000 VNĐ

Nui Happy Noodles

16,000 VNĐ

Nui Safoco

17,200 VNĐ

Nui Safoco

17,400 VNĐ

Bún Safoco

17,600 VNĐ