Sản phẩm của chúng tôi

Xúc xích lắc Vissan

8,500 VNĐ

Xúc xích trộn sốt me Vissan

8,500 VNĐ

Xúc xích trộn sốt BBQ Vissan

8,500 VNĐ

Xúc xích lắc Woa

10,000 VNĐ

Xúc xích Woa Ngon

10,000 VNĐ

Xúc xích Oliba

10,500 VNĐ

Xúc xích Oliba

10,500 VNĐ

Xúc xích heo Minions

11,000 VNĐ

Xúc xích Red C.P

11,600 VNĐ

Xúc xích C.P

12,000 VNĐ

Xúc xích Vissan

12,500 VNĐ

Xúc xích Vissan

12,500 VNĐ

Xúc xích heo tiệt trùng Red C.P Five Star

13,500 VNĐ

Xúc xích bò Gold C.P Five Star

13,500 VNĐ

Xúc xích Oliba

18,000 VNĐ

Xúc xích heo Minions

18,000 VNĐ

Xúc xích Oliba

18,000 VNĐ

Xúc xích Vissan

21,000 VNĐ

Xúc xích C.P

21,000 VNĐ

Xúc xích Vissan

21,000 VNĐ

Xúc xích Cheesebon

21,500 VNĐ

Xúc xích Cheesebon

21,500 VNĐ

Xúc xích heo Red C.P Five Star

23,500 VNĐ

Chà bông thịt heo cho trẻ Hương Việt

29,500 VNĐ

Chà bông Thảo Nguyên Phát

51,000 VNĐ

Lạp xưởng Vissan

53,000 VNĐ

Chà bông cá thu Sáng Lợi

53,500 VNĐ