Thế Hào
TK: 31536000

Soda Evervess Club

Soda Evervess Club

Giá sản phẩm:

5,500 VNĐ

Thông tin Soda Evervess Club

  • Thương hiệu
    Pepsi
  • Bù nước, khoáng chất cho cơ thể
  • Đảm bảo an toàn sức khỏe
  • Lon thiết kế tiện dụng
  • Sản xuất tại Việt Nam
  • Evervess là thương hiệu của Mỹ
  • Dung tích 330ml
Số lượng:

Các sản phẩm

5,500 VNĐ
34,000 VNĐ
125,000 VNĐ
125,000 VNĐ
7,000 VNĐ
40,000 VNĐ