Thế Hào
TK: 31536000

Đường kính trắng Toàn Phát

Đường kính trắng Toàn Phát

Giá sản phẩm:

500 VNĐ

Thông tin Đường kính trắng Toàn Phát

  • Thương hiệu
    Toàn Phát
  • Đường kính trắng
  • Hạt đường nhỏ, màu trắng tinh khiết
  • Được sản xuất từ mía
  • Dùng để chế biến món ăn, uống
  • Sản phẩm không chứa chất độc hại
  • Thương hiệu và sản xuất tại Việt Nam
  • Khối lượng 20g
Số lượng:

Các sản phẩm

10,000 VNĐ
19,000 VNĐ